Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi MB "Geriausi draugai" (toliau - Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas) tvarko elektroninėje parduotuvėje www.geriausidraugai.lt (toliau - elektroninė parduotuvė) Pirkėjų/Paslaugos gavėjų asmens duomenis.

1.2. Pirkėjų/Paslaugos gavėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja parduoti paslaugas fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjai/Paslaugos gavėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

2.1. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas/Paslaugos gavėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

2.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, apsilankiusio elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas renka ir naudoja fizinio ar juridinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • būtų tinkamai vykdomi prekių ar paslaugų užsakymai;

  • būtų galima išspręsti problemas susijusias su prekių ar paslaugų kokybe;

  • naudotų informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais;

  • būtų galima vykdyti lojalumo programą;

  • įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Pirkėjo/Paslaugos gavėjo asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis (SSL sertifikatas), kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Informaciją susijusią su Pirkėjo/Paslaugos gavėjo įsigytomis prekėmis ar paslaugomis Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo asmens tapatybės. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiai šaliai.

3. SLAPUKŲ (angl. COOKIES) NAUDOJIMAS

3.1. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris pirkėjo/paslaugos gavėjo sutikimu įrašomas į pirkėjo/Paslaugos gavėjo naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas siekdamas skirtingų tikslų naudoja skirtingus slapukus. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tačiau slapukų naudojimas užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org.

3.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas internetinėje svetainėje naudojami absoliučiai būtini ir funkciniai slapukai.

3.2.1. Absoliučiai būtini slapukai yra būtini tam, kad  interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas pirkėjui/paslaugos gavėjui lankantis Interneto svetainėje, o pardavėjui/paslaugos tiekėjui užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia prisijungti ir patekti į apsaugotas interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija.

3.2.2. Funkciniai slapukai yra naudojami pirkėjui/paslaugos gavėjui atpažinti, kai grįžtama į interneto svetainę. Jie padeda pritaikyti pateikiamą turinį, įsiminti aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra pirkėjo/paslaugos gavėjo sutikimas.

3.3. Tikslią informaciją apie pardavėjo/paslaugos tiekėjo internetinėje svetainėje naudojamus slapukus galite rasti WIX pagalbos centre.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOMS ŠALIMS

4.1. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

4.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Pirkėjo/Paslaugos gavėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

5.1. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi turėti naujausią su Pirkėju/Paslaugos gavėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

6. INFORMACIJOS AR PRETENZIJOS PERDAVIMAS

6.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@geriausidraugai.lt

6.2. Atsakymas Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pateikiamas tokia forma, kokia Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pateikiamas per 30 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas/Paslaugos gavėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

8. PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS IR KEITIMAS

8.1. Šios privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

8.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas praneša elektroninėje parduotuvėje.

8.3. Jei Pirkėjas/Paslaugos gavėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas laiko, kad Pirkėjas/Paslaugos gavėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.